Новини

Начало > Новини > Съдържание
Известна е изложбата за технологиите за напояване
Dec 14, 2017

Петата китайска китайска (Пекин) международна разузнавателна селскостопанска техника и технологично изложение ще се проведе в изложбената зала на Пекин през март 2017 г., поканиха местни и чуждестранни предприятия за селскостопански науки и технологично разузнаване интелигентно оборудване, високи и нови селскостопански технологии, земеделие, напояване, фотоволтаични интелигентни материали за озеленяване като сцената.


Седемнадесетия селскостопански панаир в Синцзян ще се проведе в Урумчи на 8 август 2017 г., покани домашно и чуждестранно интелигентно селскостопанско оборудване, авиационна защита на растенията, услуги за засаждане на култури, технологии за селскостопанска трансформация, пестене на вода, градинарски съоръжения "Интернет плюс". нови торове, семена, пестициди и други предприятия да участват.

Copyright © Тиендзин Huaxushengtai Technology Co, Ltd Всички права запазени.Телефон: +86-22-63832001